Våra tjänster

Meredith Forest erbjuder professionell trädfällning i Uppsala och dess närområde med snabb handläggningstid till konkurrenskraftiga priser. Vi är specialiserade på avancerad trädfällning på tomt där vi har en lång och gedigen erfarenhet samt gällande person- och ansvarsförsäkringar. Personsäkerhet såväl som egendom står alltid i fokus för vårt arbete och varje uppdrag inleds med en grundlig besiktning och säkerhetsanalys. Denna tjänst erbjuds gratis till privatpersoner i samband med trädfällning på tomt.
Trädfällning

Trädfällning

Vi är specialiserade på avancerad trädfällning på tomter och bebyggda miljöer där träd som skall avverkas många gånger står i trängda lägen mellan t.ex. byggnader, omgivande träd, ledningar, tomtgränser och vägar.

Trädfällning skylift

Trädfällning skylift

Vi erbjuder trädfällning från skylift. Vanligaste anledningen till att använda skylift är att trädet bedöms vara i så dålig kondition att andra metoder anses vara för riskfyllda. Skylift används även vid trånga och begränsade utrymmen, där det finns risk för skador på egendom.

Tilläggsarbeten

Tilläggsarbeten

Vi erbjuder kvistning och kapning av stammar till mindre lätthanterligare bitar samt ihopplockning av ris och grovstädning av tomt. Vi erbjuder även bortforsling av stockar, grenar och ris.

Om oss

Om oss

Meredith Forest har en lång erfarenhet från alla typer av trädärenden och utför arbeten till privatpersoner och större uppdragsgivare. Det som utmärker oss är snabb svarstid, hög och personlig servicegrad samt ett professionellt utfört arbete. Vår personal har en bred kompetens, vidareutbildas kontinuerligt och innehar relevanta certifieringar och behörigheter för branschen, vilket borgar för högsta kvalitet på samtliga genomförda uppdrag. Vi ser fram emot att få hjälpa dig!

Nu har du möjligheten att utnyttja RUT-avdraget även för trädfällning. Precis på samma sätt som när du beställer städtjänster eller andra hushållsnära tjänster. Därigenom betalar du endast 50 procent av arbetskostnaden när du anlitar oss för trädfällning på din tomt.

För att göra det enkelt rapporterar vi avdraget direkt till Skatteverket och du ser endast priset efter RUT-avdraget på din faktura.

Välkommen att kontakta oss så kommer vi ut och tittar på de träd som du skulle vilja ha hjälp att fälla. Efter vårt kostnadsfria besök får du en detaljerad offert där du kan se exakt hur mycket arbetet kommer att kosta.

Vi utför trädfällning i Uppsala och dess närområde.

Referenser

Varje år utför Meredith Forest en mängd arbeten till våra kunder. Nedan följer några av alla de kommentarer vi fått från våra kunder.

Trädfällning med 50% RUT-avdrag.
Ring: 0769 42 22 92 eller maila för kostnadsfritt besök och offert.